Kiertotalous: mepit vaativat tiukempia tavoitteita kierrättämiselle

recycling-bin

Euroopan parlamentti hyväksyi kattavat suositukset hiilineutraalin, kestävän ja myrkyttömän kiertotalouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 574 puolesta, 22 vastaan ja 95 tyhjää. Päätöslauselma on vastaus komission kiertotalouden toimintasuunnitelmaan.

Parlamentti vaatii päätöslauselmassaan sitovia tavoitteita vuodelle 2030 materiaalien käytön ja kulutuksen aiheuttaman jalanjäljen pienentämiseksi. Tämän pitäisi koskea jokaisen EU:n markkinoilla olevan tuoteryhmän koko elinkaarta. Lisäksi mepit vaativat komissiota ehdottamaan tuotekohtaisia ja/tai alakohtaisia tavoitteita kierrätetyille materiaaleille.

Parlamentti kehottaa komissiota esittämään uutta lainsäädäntöä vuoden 2021 aikana ja laajentamaan ekosuunnitteludirektiiviä koskemaan myös muita kuin energiaan liittyviä tuotteita. Tuotekohtaisten standardien avulla voitaisiin varmistaa, että EU:n markkinoille saatetut tuotteet ovat kestäviä, uudelleenkäytettäviä, helposti korjattavia, myrkyttömiä ja kierrätettäviä. Lisäksi tuotteiden pitäisi olla sekä resurssi- että energiatehokkaita ja sisältää kierrätettyjä materiaaleja. Muut keskeiset ehdotukset on listattu täällä.

Useat parlamentin jäsenet korostivat täysistuntokeskustelussa, että vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista vain, jos EU siirtyy kiertotalouden malliin. Siirtymä kiertotalouteen luo uusia työpaikkoja ja liike-elämän mahdollisuuksia. Nykyinen jätelainsäädäntö on pantava täytäntöön kattavasti. Tämän lisäksi tarvitaan lisätoimenpiteitä tärkeimmille aloille ja tuotteille, kuten tekstiileille, muoville, pakkausmateriaaleille ja elektroniikalle.

Taustatietoa

Maaliskuussa 2020 komissio hyväksyi uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman puhtaamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan puolesta. Aiheesta keskusteltiin parlamentin ympäristövaliokunnassa lokakuussa 2020. Valiokunta hyväksyi mietintönsä 27.1.2021.

Jopa 80 % tuotteiden ympäristövaikutuksista määritetään niiden suunnitteluvaiheessa. Materiaalien maailmanlaajuisen kulutuksen odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavien 40 vuoden aikana, kun taas vuosittain syntyvän jätteen ennustetaan kasvavan 70 % vuoteen 2050 mennessä. Puolet kasvihuonepäästöistä ja yli 90 % luonnon monimuotoisuuden häviämisestä johtuu luonnonvarojen käytöstä ja käsittelystä.

Hyväksytty päätöslauselma, saatavilla pian (10.2.2021)