Muovipakkausten kierrätyksessä rikottiin ennätyksiä vuonna 2019: Yhteensä pantittomia muovipakkauksia kerätiin 40 264 tonnia

image003

Muovipakkausten kierrätyksessä rikottiin ennätyksiä vuonna 2019. Yhteensä pantittomia muovipakkauksia kerätiin 40 264 tonnia. Kotitalouksien muovipakkauksia kerättiin 9 000 tonnia eli 79 % edellisvuotta enemmän.

Yritysten, virastojen ja laitosten pakkauskierrätys kasvoi kolmanneksella. Kertymä oli 19 834 tonnia. Näiden pakkausten kierrätyksessä ylitettiin EU:n vuoden 2025 tavoitteeksi asettama 50 % kierrätysaste.

Kotitalouspakkauksissa kasvu oli voimakkainta kiinteistökohtaisessa keräyksessä. Kiinteistöiltä kerätään nykyään enemmän pakkauksia kuin Rinki-pisteistä. Kotitalouspakkauksia kerättiin yhteensä 20 430 tonnia.

Pantilliset pakkaukset mukaan lukien viime vuoden kierrätysaste ylitti 40 %. Vaikka kierrätysasteen laskentatapa on muuttumassa, olemme oikeilla raiteilla kohti vuodelle 2025 tavoitteeksi asetettua 50 % kierrätysastetta.

Tästä kiitos kuuluu ennen kaikkea niille suomalaisille kuluttajille ja yrityksille, jotka muovipakkauksiaan keräysastioihin toimittivat. Lisää kierrättäjiä toki mahtuu ja kaivataan mukaan. Ilmasto kiittää.

Muovipakkaus tahtoo kiertoon!
Kierrätyskelpoisen muovipakkauksen suunnitteluopas