Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP: Jätelakiesitystä korjattava

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu Hallituksen tänään eduskunnalle antamaa esitystä jätelain muutokseksi tulee korjata sekä pakkausten tuottajavastuun että jätteiden kuljetusten osalta. Tällaisenaan esitys vahvistaa yksinoikeuksia, heikentää asukkaiden valinnanvapautta ja vähentää kilpailua. – Hallituksen esitys ei ratkaise suomalaisen jätehuollon perusongelmaa, eli vastuun- ja työnjaon epäselvyyksiä. Se päinvastoin pahentaa niitä laajentamalla kuntien yksinoikeuksia ja tuomalla