Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: uusioparkki@victoriamedia.fi

Lenovon palvelu kompensoi Think-tietokoneen koko elinkaarenaikaiset päästöt – Kerätyt varat ohjataan YK:n valvomiin ympäristöhankkeisiin

Lenovo julkisti tänään uuden globaalin CO2 Offset Services -palvelun, jonka avulla asiakkaat voivat Think-tuotteen ostohetkellä kompensoida tuotteen elinaikaiset hiilidioksidipäästöt. Kompensaatio huomioi yksittäisen laitteen valmistuksesta ja kuljetuksesta sekä arviolta viiden vuoden käytöstä syntyvät päästöt. Näin palvelu tekee jokaisen tuotteen ympäristövaikutuksen läpinäkyväksi ja helposti ymmärrettäväksi. Kompensaatio suunnataan asiakkaan valitsemaan ClimeCon ja YK:n hyväksymään ympäristöhankkeeseen. Todistuksena hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista asiakas saa Think-tuotteen

Ympäristönhallinta ja ekoteollisuus viitoittavat HSY:n Ämmässuon investointeja

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen hallitus hyväksyi kokouksessaan 29.5.2015 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen yleissuunnitelman vuosille 2015–2019. Hankkeet painottuvat HSY:n strategian mukaisesti Ämmässuon alueen ympäristön tilan sekä materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseen ja materiaalivirtojen lisääntyvään hyödyntämiseen. Jätteenkäsittelykeskuksen toiminta muuttui merkittävästi, kun Vantaan Energian jätevoimala otettiin käyttöön vuonna 2014. Ämmässuolle vastaanotettava jätemäärä on vähentynyt puoleen, koska suurin osa aiemmin loppusijoitetusta jätteestä ohjautuu