Maailman kasvavat kaupungit haluavat jätteistä polttoainetta – Raumalainen BMH Technology laajentaa omistuspohjaansa vastatakseen cleantech-kysyntään

Jätteistä kierrätyspolttoainetta valmistava BMH Technology Oy laajentaa omistuspohjaansa vauhdittaakseen kasvuaan maailmanmarkkinoilla. Uusiksi vähemmistöomistajiksi tulevat Suomen Teollisuussijoitus ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera suunnatulla osakeannilla. Laajentuneen omistuspohjan ansiosta BMH Technology voi osallistua entistä suurempiin jätteenkäsittelyhankkeisiin. Raumalainen BMH Technology valmistaa vaativia jätteenkäsittelyratkaisuja jätehuollon, energiantuotannon ja prosessiteollisuuden tarpeisiin sekä kiinteän biomassapolttoaineen käsittelyjärjestelmiä voimalaitoksille. Yhtiön kehittämien ratkaisujen ansioista sekajätteestä voidaan jalostaa

Työ- ja elinkeinoministeriö: Cleantech-alan pk-yritykset suhtautuvat myönteisesti tulevaisuuteen

Cleantech-toimialalla odotukset seuraavan vuoden aikana ovat myönteisemmät kuin muissa teollisuuden tai palvelualan pk-yrityksissä. Alalla uskotaan vahvimmin niin liikevaihdon, tuotannon, investointien, viennin arvon kuin innovaatioiden ja tuotteiden kehityspanostusten kasvuun. Nämä tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta cleantech-alan pk-yrityksien toimialaraportista. Se perustuu kevään 2015 Pk-yritysbarometrin yhteydessä tehtyihin kysymyksiin. Cleantechiin kuuluvat mm. uusiutuvan energian laitteet ja komponentit, kaikki