Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP: Jätelakiesitystä korjattava

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu Hallituksen tänään eduskunnalle antamaa esitystä jätelain muutokseksi tulee korjata sekä pakkausten tuottajavastuun että jätteiden kuljetusten osalta. Tällaisenaan esitys vahvistaa yksinoikeuksia, heikentää asukkaiden valinnanvapautta ja vähentää kilpailua. – Hallituksen esitys ei ratkaise suomalaisen jätehuollon perusongelmaa, eli vastuun- ja työnjaon epäselvyyksiä. Se päinvastoin pahentaa niitä laajentamalla kuntien yksinoikeuksia ja tuomalla

Delete ostaa ruotsalaisen MITABin ja vahvistaa asemaansa Pohjoismaissa

Delete on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalveluyrityksistä, joka palvelee eri teollisuudenaloja, kiinteistöjä ja rakentamista. Nyt Delete vahvistaa läsnäoloaan Pohjoismaiden markkinoilla entisestään hankkimalla ruotsalaisen MITABin eli Miljö & Industriteknik AB:n. Gävlen ja Timrån toimipisteiden myötä Delete toimii nyt yhdeksällä paikkakunnalla Ruotsissa. – Deleten visio on olla johtava ympäristöpalveluyritys Pohjoismaissa ja nousta Ruotsissa teollisuuspalveluiden suurimmaksi toimijaksi. Vuoden 2015

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihdossa pientä kasvua vuonna 2013

Ympäristöliiketoiminta kasvoi hieman vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna. Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintaa, joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli 24 miljardia euroa, josta teollisuustoimialojen osuus oli vähän reilu puolet. Ympäristöliiketoiminnan tuotantorakenteessa tapahtui pientä muutosta edellisvuoteen nähden, vuonna 2013 ympäristöliiketoiminnan tuotanto väheni teollisuustoimialoilla mutta kasvoi rakentamisessa sekä palvelutoimialoilla. Tiedot perustuvat