Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: uusioparkki@victoriamedia.fi

Kiertotalous: mepit vaativat tiukempia tavoitteita kierrättämiselle

Euroopan parlamentti hyväksyi kattavat suositukset hiilineutraalin, kestävän ja myrkyttömän kiertotalouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 574 puolesta, 22 vastaan ja 95 tyhjää. Päätöslauselma on vastaus komission kiertotalouden toimintasuunnitelmaan. Parlamentti vaatii päätöslauselmassaan sitovia tavoitteita vuodelle 2030 materiaalien käytön ja kulutuksen aiheuttaman jalanjäljen pienentämiseksi. Tämän pitäisi koskea jokaisen EU:n markkinoilla olevan tuoteryhmän koko elinkaarta.

Kierrätysteollisuuden sähköveroa tulee alentaa

Kiertotaloustoimijat esittävät, että teollisten kierrätystoimintojen energiaverotusta alennetaan siirtämällä ne alempaan sähköveroluokkaan muun teollisuuden joukkoon. Korkeampi energiaverotus heikentää kierrätysmateriaalien kysyntää ja estää kiertotalouden toteutumista. Kierrätysmateriaalien kilpailukyvyn parantamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi kierrätysteollisuus eli teollinen kierrätysmateriaalien valmistus ja jalostaminen tulee rinnastaa muuhun teollisuuteen ja siirtää se sähköveroluokkaan II. Toimialaluokitus, johon sähköveroluokkien määrittäminen nojaa, tulee päivittää. Käytössä oleva toimialaluokitus

HKScan auttaa kuluttajia lajittelemaan pakkausmateriaalit oikein

Pakkauksen tärkein tehtävä on varmistaa elintarvikkeen turvallisuus. Yhtä tärkeää on toimia aktiivisesti kiertotalouden edistämiseksi ja ehkäistä ruokahävikkiä. HKScan kehittää pakkauksia, joissa on käytetty vähemmän materiaaleja ja jotka sopivat kierrätykseen ja uusiomateriaaleiksi. Kehitämme myös pakkausmerkintöjä. Vuoden 2019 lopussa otamme tuotepakkauksissamme käyttöön sanalliset lajitteluviestit. Nykyiset pakkauksiin merkityt materiaalikolmiot kertovat pakkauksessa käytetyistä materiaaleista, eivätkä näin ollen ole kierrätysmerkkejä.

Jät­tees­tä raa­ka-ai­neek­si, kier­to­ta­lou­den tut­ki­muk­ses­ta ros­kal­le uusi elä­mä

Kuva: Boliden Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ADCHEM-hankkeessa tutkittiin sinkinvalmistuksen jätteen, anodiliejun, puhdistamista ja jatkohyödyntämistä yhteistyössä Boliden Kokkola Oy:n kanssa. Yliopistokeskuksen soveltavan kemian tutkimusryhmä on mukana merkittävissä kansallisissa ja kansainvälisissä kiertotalouden tutkimushankkeissa. Tutkimuksessa on aina mukana yrityksiä, jolloin tulokset siirtyvät käytäntöön nopealla aikajänteellä. Business Finlandin rahoittamassa ADCHEM-hankkeessa tutkittiin sinkinvalmistuksen jätteen, anodiliejun, puhdistamista ja jatkohyödyntämistä yhteistyössä Boliden Kokkola

Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma on valmistunut: Satakunnasta bio- ja kiertotalouden edelläkävijä

Satakunnalla on mahdollisuus olla edelläkävijänä, kun bio- ja kiertotalouden sekä uusiutuvan energian uusia ratkaisuja kokeillaan, testataan ja otetaan käyttöön. Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelman tarkoituksena on luoda ja vahvistaa edellytyksiä bio- ja kiertotalouden kestävälle kasvulle maakunnassa sekä vahvistaa Satakunnan roolia kansallisesti ja kansainvälisesti bio- ja kiertotalouden osa-alueilla. Suomen tavoite on edetä johdonmukaisesti kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80−95

Uusi kiertotalousopas näyttää yrityksille mistä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet löytyvät

Ethica julkaisi tänään erityisesti yrityksille suunnatun ilmaisoppaan kiertotaloudesta. Suomen tavoitteena on nousta kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Resurssien rajallisuuden ja ilmasto- ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi muutos kiertotalouteen on välttämätön, ja tästä seuraa muutoksia yritysten toimintaympäristöön. Oppaassa on avattu selkokielellä ja erityisesti yrityksien näkökulmasta kiertotalouden perusteet ja mahdollisuudet. Suurimman kilpailuedun saavat ne, jotka lähtevät muutokseen mukaan nopeasti.

Outokummun tuotantolaitokset Suomessa saivat tunnustusta kiertotaloudesta

Outokummun ferrokromituotanto ja ruostumattoman teräksen tehdas Torniossa ovat jo vuosikymmeniä työskennelleet järjestelmällisesti päästäkseen kohti jätteetöntä tuotantoketjua. Outokummun koko liiketoiminta perustuu kierrätykseen, sillä ruostumattoman teräksen pääraaka-aine on kierrätysteräs eli teräsromu. Kiertotalouden tavoitteena onkin luoda kokonaan jätteetön talous kierrättämällä ja keräämällä arvokkaat ainesosat tuotantoprosesseista hyötykäyttöön. Tutkimuskeskus Nordregio nosti Kemi-Tornion talousalueen kiertotalouden mallialueeksi Pariisin ilmastokokouksessa vuonna 2015. Tänä

Yrityskehittämö Bastu luo kiertotaloutta Turkuun

Yrityskehittämö Bastu on osa Sitran ja Turun kaupungin aloittamaa kolmivuotista yhteistyötä. Hanke pyrkii luomaan Turkuun kiertotaloutta edistävää, kuudennen aallon yritystoimintaa. Yrityskehittämössä yhdistyy Varsinais-Suomen alueen yritysten ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen osaaminen. – Ajatus kuudennesta aallosta perustuu talouden sykleihin. ICT-teknologiaan liittyvä viides aalto on tulossa päätökseen, mikä näkyy hitaassa talouskasvussa. Seuraava aalto nojaa teknologian ja resurssien älykkääseen

Isku ryhtyy kalusteiden kierrättäjäksi

Isku Interior Oy perustaa 5.8.2015 täysin uudenlaisen kalustekierrätyksen kanavan. Ketju toimii yrittäjävetoisesti, ja sopimus ketjun liiketoiminnan pyörittämisestä on tehty yrittäjä Juha-Matti Ojalan kanssa. Tampereella toimiva Isku Outlet siirtyy RealGreen lipun alle ja seuraavat palvelupisteet avataan pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. RealGreen-ketjun on tarkoitus laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi nopealla aikataululla. RealGreen-ketju ottaa vastaan ja kierrättää kaikkien valmistajien kalusteita. Siirtyminen

Sitra: Kiertotalouspaketin viivästyminen on pettymys

”Pelkään, että EU:n kiertotalouspaketin viivästyminen vie pohjaa materiaalikierron kehittämiseltä ja investoinneilta Euroopassa. Toisaalta se antaa Suomelle mahdollisuuden nousta edelläkävijöiden joukkoon, jos kaikesta huolimatta pystymme edistämään kiertotalouden toteutumista kunnianhimoisesti”, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. EU-komission tämänpäiväinen ilmoitus palauttaa ns. kiertotalouspaketti valmisteluun oli Sitran mukaan pettymys. ”Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen ovat tosiasioita, ja niiden aiheuttamat kustannukset kasvavat