Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: uusioparkki@victoriamedia.fi

Lenovon palvelu kompensoi Think-tietokoneen koko elinkaarenaikaiset päästöt – Kerätyt varat ohjataan YK:n valvomiin ympäristöhankkeisiin

Lenovo julkisti tänään uuden globaalin CO2 Offset Services -palvelun, jonka avulla asiakkaat voivat Think-tuotteen ostohetkellä kompensoida tuotteen elinaikaiset hiilidioksidipäästöt. Kompensaatio huomioi yksittäisen laitteen valmistuksesta ja kuljetuksesta sekä arviolta viiden vuoden käytöstä syntyvät päästöt. Näin palvelu tekee jokaisen tuotteen ympäristövaikutuksen läpinäkyväksi ja helposti ymmärrettäväksi. Kompensaatio suunnataan asiakkaan valitsemaan ClimeCon ja YK:n hyväksymään ympäristöhankkeeseen. Todistuksena hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista asiakas saa Think-tuotteen

Perheyritys keskeltä Suomea toimittaa pääkaupunkiseudun jäteastiat

Suomalainen perheyritys Finncont on voittanut Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) kilpailutuksen koskien jäteastioiden toimitusta alueen kotitalouksille sekä julkishallinnolle vuosina 2019 – 2020. Kaupan arvonlisäveroton arvo on n. 800 000 euroa ja se käsittää yli 13.000 kpl 140 – 770 litraisia jäteastioita.  Sopimukseen sisältyy optio lisähankinnasta. Mahdollisen option toteutuessa kauppa on yrityksen historian suurin yksittäinen jäteastiakauppa. Jäteastioiden tarve

Ämmässuolla hyödynnetty yli miljoona tonnia biojätettä – rekkoihin lastattuna jonosta tulisi noin 500 kilometrin pituinen

HSY on käsitellyt jo yli miljoona tonnia biojätettä viimeisen 25 vuoden aikana. Ämmässuolla biojäte kompostoidaan ja osa mädätetään ja siitä saadaan biokaasua sekä kompostia. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on käsitellyt jo yli miljoona tonnia biojätettä viimeisen 25 vuoden aikana ekoteollisuuskeskuksessa Ämmässuolla. Biojätteen käsittely alkoi vuonna 1993, jolloin ensimmäiset biojätekuormat saapuivat Ämmässuolle. Miljoonas biojätetonni vastaanotettiin Ämmässuolla

Väitös: Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteen saavuttaminen vaatii erilliskeräyksen ja lajitteluaktiivisuuden merkittävää lisäystä

Yhdyskuntajätteen 50 prosentin kierrätystavoitteen saavuttaminen vaatii jätteiden erilliskeräysjärjestelmän merkittävää laajentamista sekä lajitteluaktiivisuuden lisäämistä. Eniten uutta kierrätyspotentiaalia on biojätteessä ja muoveissa. Näin arvioi SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskuksessa työskentelevä tutkimusinsinööri Olli Sahimaa väitöstutkimuksessaan. Jätehuollon alaan kuuluva väitös tarkastetaan perjantaina 27.10.2017 Aalto-yliopistossa. Euroopan unioni on asettanut jäsenmailleen sitovan 50 prosentin kierrätystavoitteen yhdyskuntajätteelle vuoteen 2020 mennessä. Kierrätysaste oli

Kunnalliset jäteyhtiöt ovat jo varautuneet kaatopaikkakieltoon

Kuluttajien toimintaan lakimuutos ei vaikuta Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan tammikuussa 2016. Tieto tästä tulevasta muutoksesta on aiheuttanut hämmennystä paitsi kuluttajissa myös mediassa. Paikoin on käsitetty, että kielto koskisi tavallisen kuluttajan toimintaa esimerkiksi käytöstä poistettujen tekstiilien osalta. On puhuttu tekstiilien ”kierrätyspakosta”, mitä ei ole tulossa. Käytännössä kaatopaikkakielto ei koske kuluttajia mitenkään vaan lähinnä

NCC aloittaa jätteen vastaanoton Ohkolassa

Materiaaleja vastaanotetaan 1.6.2015 lähtien maanantaista perjantaihin klo 7-16. Ohkolassa otetaan vastaan puu-, betoni- ja tiilijätettä, kuormalavoja, tasolaseja, puhtaita maita sekä louhetta. ”Olemme erittäin iloisia voidessamme aloittaa kierrätystoiminnan Ohkolassa. Tämä tukee hyvin NCC:n visiota kestävästä kehityksestä,” sanoo NCC Recyclingin aluejohtaja Johanna Rusanen. ”Saamme nyt myös NCC:n omasta rakennustoiminnasta syntyvät jätteet kierrätettyä mahdollisimman tehokkaasti.” Kesäkuun alusta lähtien

:KATSO VIDEO: Jäteöljystä jopa kolmannes jää kierrättämättä – valtio menettää vuosittain kuusi miljoonaa euroa verotuloja

Öljyjäte noudetaan veloituksetta ilman käsittelymaksuja, kun noudettava määrä on vähintään 200 litraa. Jäteöljyä kerätään säilöautolla ympäri maata. Kuvaaja: Jenni Pohtala, kuva: Lassila & Tikanoja Suomeen vuosittain tuotavasta 30 000 tonnista öljyä päätyy kiertoon vain 20 000 tonnia. Kolmannes jäteöljystä ohjautuu yhä enenevässä määrin pienpolttimiin korvaamaan kevyttä polttoöljyä. Tämä aiheuttaa valtiolle verotulojen menetyksiä ja lisää hiilidioksidipäästöjä. Jäteöljy

Julkinen jätehuolto luo kiertotalouden perusedellytyksiä

© Lassila & Tikanoja Julkinen jätehuolto toimii kaikkina aikoina, kaikissa oloissa ja kaikkialla. Laaja julkinen vastuu jätehuollosta takaa laadukkaat, turvalliset ja ympäristöystävälliset jätehuoltopalvelut kaikille asukkaille. Julkisen jätehuollon toimintaedellytyksiä ei tulisi heikentää, jotta se voi jatkossakin toimia tehokkaasti ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävässä työssä sekä toimivan kiertotalouden perusedellytysten ja ympäristöliiketoiminnan kehittämisedellytysten luojana. Julkinen jätehuolto, kunnalliset jätehuoltolaitokset, ovat tehneet

Tulevaisuuden kierrätyshuone kannustaa lajittelemaan

Suomessa yhdyskuntajätteen kierrätysaste ei ole kehittynyt toivotulla tavalla. Meillä kierrätykseen menee vain noin kolmannes jätteistä, vaikka tavoite vuodelle 2016 on 50 %. Olisiko jätetilan paremmalla suunnittelulla mahdollista vaikuttaa jätteiden lajittelun vaivattomuuteen ja sitä kautta lisätä jätteiden kierrätystä? Tätä selvitetään Lassila & Tikanojan, VVO-yhtymän ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteisessä pilottihankkeessa, jossa testataan uuden ajan jätetilaa Helsingin Arabianrannassa.

HSY:n jätehuollon maksut muuttuvat vuoden 2015 alussa

Kiinteistöjen jätehuoltomaksut nousevat ensi vuoden alusta keskimäärin 1,2 prosenttia. Maksujen korotustarve johtuu sekä kuljetuskustannusten että yleisen hintatason noususta. Lasin keräysastioiden tyhjennyshinta alenee 15 % ja metallin 2 %. Tämän jälkeen sekä lasin että metallin tyhjennysmaksu on 6,21 € tyhjennystä kohden. Hintoja voidaan alentaa, koska vuonna 2015 vastuu pakkausjätteen vastaanoton ja käsittelyn kustannuksista siirtyy metallipakkausten valmistajille