Kansainvälinen kuluttajatutkimus: Suomalaiset kierrättävät ahkerasti ruokapakkauskartonkia ja toivovat uusiutuvia materiaaleja

recycle-cardboard

Kemiran kuluttajille teettämän kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaisista 70 prosenttia on sitä mieltä, että vastuu muovin vähentämisestä ruokapakkauksissa on pääasiassa ruokabrändeillä. Suomalaisnaisista jopa puolet olisi myös valmis maksamaan tuotteesta enemmän, jos ruokapakkaus olisi tehty uusiutuvasta materiaalista, kuten puukuidusta.

Ruoan tuotannon lisäksi myös sen pakkaamisella on suuri merkitys tuotteen ympäristöjalanjälkeen. Sekä pakkaus että pakkauksen koko voivat vaikuttaa myös ruoan säilyvyyteen. Kemira on selvittänyt kuluttajien näkemyksiä ruokaostoksista, ruokapakkausten materiaaleista ja niiden merkityksestä eri puolilla maailmaa. Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn vastasi yli 4 000 kuluttajaa Saksasta, Yhdysvalloista, Kiinasta ja Suomesta keväällä 2019.

Kuluttajille tärkeimmät itse pakkaukseen liittyvät asiat kaikilla markkinoilla ovat ruokapakkausten hygieenisyys ja se, että pakkaus ei vuoda, mutta myös sillä on merkitystä, mistä materiaalista pakkaus on tehty. Suomessa 44 prosenttia vastaajista olisi valmis maksamaan tuotteesta enemmän, jos ruokapakkaus on tehty uusiutuvasta materiaalista. Naisten (50%) ja miesten (38%) välillä on merkittävä ero.

Globaali muovikeskustelu näkyy myös kyselyssä, sillä valtaosa vastaajista kertoo, että he pyrkivät vähentämään muovien määrää elämässään. Esimerkiksi Saksassa 83 prosenttia, Suomessa 67 prosenttia ja Yhdysvalloissa 58 prosenttia vastaajista on tätä mieltä. Suomalaisista 70 prosenttia on sitä mieltä, että nimenomaan brändeillä on suurin vaikutusmahdollisuus pakkausmuovin vähentämisessä.

76 prosenttia suomalaisista on myös sitä mieltä, että kehityssuunta, jossa muovia käytettäisiin nykyistä enemmän, olisi negatiivinen.

“Kemira on tärkeä osa arvoketjua, joka mahdollistaa kierrätettävät ja kuitupohjaiset, eli uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetut ruokapakkaukset. Koska kuluttajien asenteilla ja toiminnalla on merkittävä rooli, tutkimme niitä aktiivisesti. Brändit pyrkivät vastaamaan kuluttajien toiveisiin. Haasteena on kuitenkin se, että brändit ovat usein kansainvälisiä, kun taas lainsäädäntö on paikallista ja vaihtelevaa. Yhteinen pitkän aikavälin lainsäädännöllinen näkemys ja ennakoitavuus helpottaisi kaikkien arvoketjun toimijoiden toimintaa”, sanoo Antti Matula, johtaja, tuotelinjat ja liiketoiminnan kehitys.

Suomalaiset ovat aktiivisia kierrättäjiä

Suomalaisvastaajista jopa neljä viidestä kertoo kierrättävänsä kartongin aina (78%, usein 13% ). Muovia kierrättää tällä hetkellä huomattavasti harvempi, kaksi viidestä (aina 42%, usein 20%). Myös Saksassa kartonki kiertää yhtä hyvin. Yhdysvalloissa ja Kiinassa puolestaan noin 40 prosenttia vastaajista kertoo kierrättävänsä kartongin aina.

Siinä missä kuluttajat kaikilla markkinoilla katsovat ruokapakkausten muovijätteen vähentämisessä brändien suuntaan, kyselyyn vastanneista suomalaisista 63 prosenttia kokee kuluttajien olevan keskeisessä asemassa ruokahävikin vähentämisessä. Myös enemmistö yhdysvaltalaisvastaajista (51 %) ja kiinalaisvastaajista (56 %) korostaa kuluttajan vastuuta. Saksalaisvastaajat kokevat sekä kuluttajien että brändien olevan vastuussa ruokahävikistä.

Poimintoja kansainvälisestä kuluttajatutkimuksesta