Stora Enso on allekirjoittanut kansainvälisen muoviroskan vähentämiseen tähtäävän sitoumuksen

garbage-413757_1280

Stora Ensolle sitoumus on yksi uusi tapa kamppailla maailmanlaajuista muovijäteongelmaa vastaan uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Stora Enso kehittää yhdessä asiakkaiden ja toimittajien kanssa kiertotalouteen perustuvia, vähähiilisiä korvaajia muovipakkauksille. Materiaalina käytetään vastuullisesti hoidetuista metsistä ja puuviljelmiltä hankittua puukuitua. Global Commitment -sitoumus, samoin kuin EU:n päätös kieltää kertakäyttömuovit, kertoo kasvavasta tarpeesta löytää korvaavia vaihtoehtoja muoville.

”Stora Enso toimii biopohjaisen kiertotalouden ytimessä, ja teemme yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa töitä kestävän, muovittomamman tulevaisuuden eteen”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström. ”Olemme esimerkiksi kehittäneet uusiutuvan ja biohajoavan vaihtoehdon perinteisille muovipilleille sekä muotoiltavia biokomposiitteja, joilla voidaan vähentää muovin määrää tuotteissa.”

Global Commitment -sitoumusta ja sen kiertotalousvisiota tukee muiden muassa Maailman luonnonsuojelusäätiö WWF. Myös esimerkiksi Maailman talousfoorumi, Consumer Goods Forum (kuluttajajärjestö, joka edustaa noin 400 jälleenmyyjää ja tuottajaa 70 maasta) sekä 40 yliopistoa ja muuta akateemista instituutiota ovat asettuneet sen tueksi.

Lisäksi Global Commitment on saanut taakseen runsaat viisitoista rahoituslaitosta, joiden hallinnoimat pääomat ovat yhteensä yli 4 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Viisi riskipääomarahastoa puolestaan on luvannut yli 200 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria muovin kiertotalouden rahoittamiseen.

Global Commitment -sitoumuksen tavoitteena on luoda “uusi normaali” muovipakkauksille. Sitoumukset ja tavoitteet tarkistetaan puolentoista vuoden välein, ja tavoitteita on tarkoitus tiukentaa lähivuosina. Sitoumuksen allekirjoittaneiden yritysten on annettava vuosittain tietoa siitä, miten ne ovat tavoitteissa edistyneet. Tämä vauhdittaa toimintaa ja varmistaa sen läpinäkyvyyden.