Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma on valmistunut: Satakunnasta bio- ja kiertotalouden edelläkävijä

2019-02-28 15_32_46-Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma 2019.pdf - Nitro Pro 9 (Expired T

Satakunnalla on mahdollisuus olla edelläkävijänä, kun bio- ja kiertotalouden sekä uusiutuvan energian uusia ratkaisuja kokeillaan, testataan ja otetaan käyttöön. Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelman

tarkoituksena on luoda ja vahvistaa edellytyksiä bio- ja kiertotalouden kestävälle kasvulle maakunnassa sekä vahvistaa Satakunnan roolia kansallisesti ja kansainvälisesti bio- ja kiertotalouden osa-alueilla.

Suomen tavoite on edetä johdonmukaisesti kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80−95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä (Energia- ja ilmastostrategia 2016). Biokaasun raaka-aineena olevat biomassat ovat kasvavan biotalouden keskiössä, sillä biokaasun tuotanto vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Satakunta on yksi Suomen vahvimpia ruokamaakuntia ja tänne on kehittynyt vahva elintarviketuotannon ja -jalostuksen keskittymä, jossa on runsaasti bio- ja kiertotalouteen perustuvaa kasvupotentiaalia. Teollisuuden sivuvirtojen suuret massat mahdollistavat niiden taloudellisen hyödyntämisen. Kehittämisyhdistys Satafoodin selvityksen mukaan hyödynnettävää massaa syntyy Satakunnassa lähes 800 000 tonnia vuosittain.

Kiertotaloudelle on Satakunnassa vankka osaaminen. Kaikkien tuntema Biolan perustettiin jo vuonna 1974 hyödyntämään broilerintuotannossa syntyvää lantaa. Vuonna 1967 perustetun Honkajoki Oy:n ympärille on muodostunut kierrätykseen pohjautuva teollinen symbioosi, jossa toimii useita yrityksiä. Kiertotalousyritykset ovat vuosien saatossa jatkuvasti kehittäneet toimintaansa uutta osaamista ja tekniikkaa. Nämä ovat Satakunnan vahvoja vientituotteita kuten muun muassa Biolanin tuotteet,  BMH tecnologyn TYRANNOSAURUS® 9900 ja Honkajoki Oy:n Ecopark-kokonaisuudet. Elintarviketeollisuuden sivuvirtoja on saatu hyötykäyttöön runsaasti. Esimerkkinä tästä on Finnamylin toimesta perunan solunesteestä konsentroitu Bio-Kali. Samantyyppisiin hyötykäyttöihin on vielä paljon mahdollisuuksia. Uusia bio- ja kiertotalouden ratkaisuja on tarpeen hakea osaamisen ja toimijoiden rajapinnoilta ja uudenlaisesta yhteistyöstä.

Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelmassa kuvataan maakunnan biokiertotalouden tilannekuva sekä tavoitteet vuodelle 2030. Kasvuohjelmassa on määritelty myös ne toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. Kasvuohjelma on laadittu kattavassa yhteistyössä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Satakunnan maakuntaohjelma 2018-2021 sisältää maakunnan strategiset aluekehittämistavoitteet, joiden tavoitteena on maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen. Maakuntaohjelman toimintalinjojen mukaisesti kehittämistoimenpiteillä tavoitellaan satakuntalaisille maakunnan kilpailukykyä ja elinvoimaa vahvistavaa tekemistä yhteisössämme esimerkiksi yrittäjinä, opiskelijoina tai työntekijöinä. Elinkeinoelämän menestystä edistetään vahvistamalla maakunnan tukijalkoja ja kasvua mahdollistavia aloja; uudistuvaa teollisuutta, energia-alaa ja elintarvikeketjua, bio- ja kiertotaloutta sekä sinistä kasvua. Lisäksi tavoitteena on satakuntalaisten palvelujen turvaaminen, hyvinvoinnin edistäminen, turvallisuuden tunteen kasvattaminen sekä maakunnan vetovoiman ja saavutettavuuden parantaminen.

Maakuntaohjelman keskeisille kehittämisteemoille laaditaan kasvuohjelmat yhteisen tahtotilan ja osaamisprofiilin vahvistamiseksi. Bio- ja kiertotalouden kasvun edistäminen ja kilpailukykyisen toimintaympäristön edistäminen edellyttää toimijoiden yhteistyötä ja sitoutumista sekä osaamisen kehittämistä. Luonnonvarojen vastuullisella ja innovatiivisella käyttämisellä voidaan vahvistaa alue- ja paikallistaloutta, luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä työpaikkoja.

Satakunnan bio- ja kiertotalouden kasvuohjelma 2019

http://www.satakuntaliitto.fi/satakunnan-bio-ja-kiertotalouden-kasvuohjelma