L&T antoi vapaaehtoisen muovisitoumuksen

muovit_kiertoon_kaavio

Lassila & Tikanoja on antanut vapaaehtoisen muovisitoumuksen tukemaan Euroopan komission alkuvuodesta 2018 julkaisemaa muovistrategiaa ja samalla Suomen kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa. Sitoumuksessaan L&T sitoutuu kasvattamaan kotimaista muovinkierrätyskapasiteettia, laajentamaan muovinkeräystä sekä vähentämään muovin käyttöä ja suosimaan uusiomuovin käyttöä omassa toiminnassaan.

Yhtiö on sitoutunut kasvattamaan kotimaista muovinkierrätyskapasiteettia investoimalla Merikarvian muovinkierrätyslaitoksellaan Suomen oloissa moderneimpaan jätemuovin käsittelyteknologiaan. Investoinnin myötä laitoksen käsittelykapasiteetti kaksinkertaistuu lähes 20 000 tonniin vuodessa ja uuden pesutekniikan avulla laitoksella pystytään käsittelemään entistä likaisempia ja hankalampia muovilaatuja.

”Erityisesti kaupan alalla ja rakentamisessa syntyy valtavia määriä sellaista likaista jätemuovia, jonka kierrättäminen on aiemmin ollut hankalaa. Investointimme mahdollistaa juurikin näiden muovien jalostamisen korkealaatuisiksi raaka-aineiksi kotimaisen muoviteollisuuden tarpeisiin”, kertoo L&T:n yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

Jatkossa laitoksen kapasiteettia on mahdollisuus edelleen kasvattaa muovin talteenoton ja keräysjärjestelmien laajentuessa.

L&T haluaa kantaa kortensa kekoon myös muovinkeräyksen laajentamiseksi ja tavoittelee sitoumuksessaan miljoonan suomalaisen saamista muovin erilliskeräyksen piiriin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi yhtiö kannustaa yritysasiakkaitaan lisäämään muovin erilliskeräystä tavoitteenaan 20 % lisäys vuoteen 2020 mennessä.

”Parantamisen varaa on sekä yritys- että kotitalouspuolella ja kaikkien panosta tarvitaan. Vaivattomien lajitteluratkaisujen lisäksi haluamme vaikuttaa asenteisiin ja olemmekin sitoutuneet lähivuosina kampanjoimaan aktiivisesti asenteiden muuttamiseksi. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan siihen, että myös kunnallisissa jätehuoltomääräyksissa velvoitettaisiin entistä enemmän muovin syntypaikkalajitteluun”, Mikkonen kertoo.

Osana sitoumustaan yhtiö on tarkastellut myös omaa toimintaansa ja sitoutunut vähentämään muovin käyttöä sekä suosimaan uusiomuovia.

”Sitoudumme vähentämään roskapussien käyttöä siivouksen asiakaskohteissamme 10 % vuosittain. Tämä vaatii johdonmukaisia toimenpiteitä asiakasyritysten toiminnan muuttamiseksi mm. niin, ettei toimistoissa ole enää lainkaan henkilökohtaisia jäteastioita”, Mikkonen toteaa. L&T vastaa noin 6000 kohteen siivouksesta Suomessa.

Isona siivoustarvikkeiden hankkijana L&T haluaa haastaa mukaan myös tavarantoimittajiaan. ”Olemme sitoutuneet siihen, että vuonna 2020 kaikki siivouksessa käyttämämme kostutuspullot on valmistettu kierrätysmuovista ja uskomme, että toimittajamme pystyvät tähän haasteeseen vastaamaan.”

L&T tarjoaa asiakkailleen ensisijaisesti uusiomuovista valmistettuja jäteastioita ja kaikki yhtiön myymät jätesäkit on valmistettu uusiomuovista. Lisäksi yhtiö sitoutuu etsimään aktiivisesti uusia käyttökohteita uusiomuoville omassa ja asiakkaidensa toiminnassa.

L&T liittyi kesällä laajaan eurooppalaiseen koalitioon, jossa peräänkuulutetaan toimenpiteitä muovien uusiokäytön edistämiseksi Euroopassa.

”Jos Euroopassa asetettaisiin muoviteollisuudelle sekoitevelvoite käyttää uusiomuovia muovituotteissa ja –pakkauksissa, se synnyttäisi uusia eurooppalaisia nieluja uusiomuoville ja vauhdittaisi investointeja koko arvoketjussa aina syntypaikkalajittelusta uusiin teknologioihin.  Kiertotalouden näkökulmasta suurin muoviin liittyvä haaste on se, että 95 % muovipakkausten arvosta, EU:n arvion mukaan 70-105 miljardia euroa, menetetään vuosittain hautaamalla muovia kaatopaikoille ja polttamalla sitä sekajätteen joukossa”, Mikkonen toteaa.

Euroopan komission muovistrategia on tarkoitettu viitoittamaan EU:n ja sen jäsenmaiden toimia muovihaasteeseen vastaamiseksi. Lokakuussa 2018 julkaistu Suomen kansallinen muovitiekartta tukee osaltaan EU:n muovistrategian toteuttamista.