Ympäristönhallinta ja ekoteollisuus viitoittavat HSY:n Ämmässuon investointeja

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen hallitus hyväksyi kokouksessaan 29.5.2015 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen yleissuunnitelman vuosille 2015–2019. Hankkeet painottuvat HSY:n strategian mukaisesti Ämmässuon alueen ympäristön tilan sekä materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseen ja materiaalivirtojen lisääntyvään hyödyntämiseen.

Jätteenkäsittelykeskuksen toiminta muuttui merkittävästi, kun Vantaan Energian jätevoimala otettiin käyttöön vuonna 2014. Ämmässuolle vastaanotettava jätemäärä on vähentynyt puoleen, koska suurin osa aiemmin loppusijoitetusta jätteestä ohjautuu nykyisin jätevoimalaan energiahyötykäyttöön. Jätevoimalan tuhkat ja kuonat käsitellään Ämmässuolla.

‒ Koska toimintojen pääpaino on siirtymässä jätteen loppusijoittamisesta sen jalostamiseen, jätteenkäsittelykeskuksessa otetaan käyttöön uusia käsittelymenetelmiä. Kehittämistarpeita nousee myös alueelle suunnitelluista ekoteollisuuskeskus Ekomon toiminnoista. Ekomo kerää yhteen kiertotaloudesta ammentavia yrityksiä, jotka tekevät yhteistyötä keskenään ja HSY:n kanssa, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Jätteenkäsittelykeskuksen suurimmat investoinnit kohdistuvat biojätteen käsittelyyn, kuten biokaasulaitoksen viimeistelyyn ja biokaasun hyödyntämiseen sekä lietteiden ja mullan käsittelyn edellyttämiin kenttärakenteisiin.

Keskeiset hankkeet kaasunkeräysjärjestelmän kehittäminen ja vesienhallintajärjestelmän parantaminen

Ympäristövaikutuksia hallitaan investoimalla kaatopaikkojen kaasunkeräys- ja vesienhallintajärjestelmiin sekä rakentamalla tiiviit kaatopaikan pintarakenteet. Aluetta kehitetään myös rakentamalla hyötykäyttökenttiä ja uusiutuvaa energiaa lisätään investoimalla tuulivoimaan sekä pilotoimalla aurinkovoiman hyödyntämistä.

‒ Voimakas panostus ympäristövaikutusten hallintaan on välttämätöntä, sillä jätteenkäsittelykeskuksen koko ja sijainti pääkaupunkiseudulla edellyttävät tehokkaita ympäristönsuojelutoimia, muistuttaa jätehuollon toimialajohtajaPetri Kouvo.

Toimenpiteillä tähdätään myös tuottavuuden merkittävään parantamiseen, jolloin investointimenotkin pystytään tulevaisuudessa kattamaan tulorahoituksella. Ämmässuolle suunniteltujen investointien kokonaismäärä vuosina 2015–2019 on noin 40 milj. euroa.