Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: uusioparkki@victoriamedia.fi

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto ei vaikuta lajitteluun pääkaupunkiseudulla

Vuoden 2016 alusta alkaen orgaanista jätettä, kuten tekstiilejä, ei saa laittaa kaatopaikalle. Pääkaupunkiseudulla kotien sekajäte, johon käyttökelvottomat tekstiilit kuuluvat, ei mene kaatopaikalle. Sekajäte viedään Vantaan Energian jätevoimalaan. Biojätteen, paperin, kartongin, lasin ja metallin kierrätys jatkuu edelleen. Vuoden 2016 alussa astuu Suomessa voimaan valtioneuvoston asetus, joka rajoittaa biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen sijoittamista kaatopaikalle. Kielto koskee

Kotitalouksien pakkausjäte Rinki-ekopisteverkostoon tammikuussa 2016

Tammikuun alussa aloittaa toimintansa uusi kaupan ja teollisuuden kustantama Rinki-ekopisteverkosto kotitalouksien pakkausjätteiden keräykseen. Keräysvastuu on tähän saakka ollut kunnilla, ja nyt se siirtyy pakattuja tuotteita markkinoille tuoville yrityksille, eli kaupalle ja teollisuudelle. Pakkaus on tarpeellinen, se suojaa tuotetta valmistuksesta käyttöön asti. Pakkauksen osuus tuotteen ympäristövaikutuksesta on pieni, mutta käytöstä poistetun pakkauksen huolellinen lajittelu kierrätykseen pienentää

Onko kotitalousjätteen vienti järkevää liiketoimintaa?

Suomi ei ole päässyt yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeseen, vaan sekajätettä viedään poltettavaksi maan rajojen ulkopuolelle. Viime päivinä on uutisoitu, että ulkomaille polttoon kuljetettavan jätteen määrä nousee vuodenvaihteessa, kun biohajoavaa ja orgaanista jätettä ei saa enää päätyä kaatopaikoille. Pienkompostoinnin yleistyminen vähentäisi kalliita jätekuljetuskustannuksia. Noin puolet ulkomaille polttoon vietävästä jätemäärästä on peräisin kotitalouksista ja kotitalousjätteestä noin kolmasosa on biojätettä.