Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: uusioparkki@victoriamedia.fi

Kotitaloudet ovat oppineet kierrättämään kodinkoneromua

Kuvaoikeudet: SER-Kierrätys Kotitalouksille ilmainen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräys alkoi Suomessa elokuussa 2005. Keräysmäärät ovat kasvaneet, mutta tavoitteena on saada kaikki laiteromu hyödynnettäväksi. Vanhojen laitteiden materiaalit soveltuvat hyvin uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Suomalaiset toivat vuonna 2014 sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SER) virallisiin keräyspisteisiin 50 000 tonnia eli 10 kg jokaista asukasta kohden.  ”Määrä vastaa noin 5 000 rekka-autollista.

Paperin ja kartongin kulutus muuttaa muotoaan, mutta kasvaa

Euroopan paperi- ja kartonkituotanto on isossa muutoksessa. Heinäkuun alussa julkaistujen Euroopan paperiteollisuusliiton (CEPI) tilastojen mukaan graafisen paperin tuotanto on jatkanut laskuaan samalla, kun pakkausmateriaalien ja hygieniapapereiden tuotanto on kasvanut. CEPI kertoo positiivisesta muutoksesta paperin ja kartongin kulutuksessa. Kolme vuotta jatkunut kulutuksen väheneminen on pysähtynyt, ja kulutus on kääntynyt jälleen nousuun. Liittoon kuuluu 17 EU: n