Lasipakkausten kierrätys lisääntyy

Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy kilpailutti talven aikana yhteistyökumppaneita lasipakkausjätteiden kierrätykseen. Kilpailutukseen osallistuneiden kotimaisten ja ulkomaisten yritysten joukosta valittiin Englannissa toimiva Berryman (URM UK Ltd T/A Berryman), jolla on yli 90 vuoden kokemus lasin kierrättämisessä. Yritys esikäsittelee lasipakkausjätteen ja toimittaa jalostamansa materiaalin uusien pakkauksien valmistukseen. – Valintapäätökseemme vaikutti kaksi ratkaisevaa tekijää: kustannukset sekä se, että lasipakkausjäte