Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: uusioparkki@victoriamedia.fi

Stora Enso Oyj : Lisää EU-ympäristömerkillä sertifioituja kartonkeja

Stora Enso tarjoaa entistä suuremman valikoiman kartonkeja, joille on myönnetty graafisen alan tuotteiden EU-ympäristömerkki. Sertifikaatin ovat saaneet nyt Ensocoat 2S, Aurocard ja Performa Alto. Ensocoat, Chromocard, Performa White, Performa Bright ja Performa Cream -kartongeilla sertifikaatti on jo ennestään. EU-ympäristömerkki osoittaa, että kartongit täyttävät Euroopan komission ympäristökriteerit kopiopapereille ja graafisille papereille. EU-merkillä sertifioitua kartonkia tarjotaan vain

Käytä kassia viisaasti! – Uusi verkkosivusto tarjoaa tietoa eri ostoskassivaihtoehdoista

Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n kokoama Kassi-info.fi-verkkosivusto on tehty avuksi kuluttajille, jotka ovat kiinnostuneita eri ostoskassien vaikutuksista ympäristöön. Sivustolta löytyy tietoa yleisimmistä ostoskasseina käytetyistä kasseista ja niiden ympäristövaikutuksista. Sivuston tarkoituksena on tuoda tieto helposti yhdestä osoitteesta kuluttajien saataville. Mukana on tietoa niin muovikasseista, paperikasseista, kestokasseista kuin biohajoavista kasseista. Tarvetta tietoa kokoavalle sivustolle on, sillä kuluttajat

Työ- ja elinkeinoministeriö: Cleantech-alan pk-yritykset suhtautuvat myönteisesti tulevaisuuteen

Cleantech-toimialalla odotukset seuraavan vuoden aikana ovat myönteisemmät kuin muissa teollisuuden tai palvelualan pk-yrityksissä. Alalla uskotaan vahvimmin niin liikevaihdon, tuotannon, investointien, viennin arvon kuin innovaatioiden ja tuotteiden kehityspanostusten kasvuun. Nämä tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta cleantech-alan pk-yrityksien toimialaraportista. Se perustuu kevään 2015 Pk-yritysbarometrin yhteydessä tehtyihin kysymyksiin. Cleantechiin kuuluvat mm. uusiutuvan energian laitteet ja komponentit, kaikki

Kemira ja Altia sopimukseen Koskenkorvan tehtaan vedenkäsittelyn operoinnista

Kuvaoikeudet: Kemira Oy Kemira Operon ja Altia ovat sopineet Altian Koskenkorvan tehtaan vesilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon operoinnista ja käynnissäpidosta. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi laitosta, joiden toimintavarmuuden ja prosessien tehokkuuden kehittämiseen panostetaan lähivuosina. “Valitsimme Kemira Operonin kumppaniksemme vastaamaan vesilaitoksiemme operoinnista, koska voimme heidän osaamisensa avulla varmistaa ympäristölupaehtojen täyttymisen ja laitosten prosessien tehokkaan kehittämisen”, toteaa Antti Snellman, Altian Koskenkorvan

Neste Oilista maailman suurin jätteistä ja tähteistä uusiutuvia polttoaineita valmistava yhtiö

Neste Oilista on muutamassa vuodessa tullut maailman suurin jätteistä ja tähteistä uusiutuvia polttoaineita valmistava yhtiö. Vuonna 2014 yhtiö valmisti jätteistä ja tähteistä jo 1,3 miljoonaa tonnia (1,6 miljardia litraa) uusiutuvaa polttoainetta. Käytännössä määrä tarkoittaa, että esimerkiksi kaikki Suomen 650 000 dieselhenkilöautoa voisivat käyttää polttoaineenaan pelkästään jätteistä ja tähteistä valmistettua uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä kahden vuoden ajan. “Voimme

Pääkaupunkiseudun asukkaat lajittelevat roskia yhä innokkaammin

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaat lajittelevat jätteitä entistä innokkaammin. Etenkin naiset ovat aiempaa ahkerampia lajittelemaan. Tämä kävi ilmi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden syksyllä 2014 teettämässä kyselyssä. TNS Gallupin tekemään kyselyyn vastasi 1004 pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukasta. Lasin ja metallin lajittelu on lisääntynyt eniten. Lasia lajittelee aina tai usein 71 prosenttia vastaajista ja pienmetallia 59 prosenttia vastaajista. Edellisvuoden