Ympäristönhallinta ja ekoteollisuus viitoittavat HSY:n Ämmässuon investointeja

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen hallitus hyväksyi kokouksessaan 29.5.2015 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen yleissuunnitelman vuosille 2015–2019. Hankkeet painottuvat HSY:n strategian mukaisesti Ämmässuon alueen ympäristön tilan sekä materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseen ja materiaalivirtojen lisääntyvään hyödyntämiseen. Jätteenkäsittelykeskuksen toiminta muuttui merkittävästi, kun Vantaan Energian jätevoimala otettiin käyttöön vuonna 2014. Ämmässuolle vastaanotettava jätemäärä on vähentynyt puoleen, koska suurin osa aiemmin loppusijoitetusta jätteestä ohjautuu