Työ- ja elinkeinoministeriö: Cleantech-alan pk-yritykset suhtautuvat myönteisesti tulevaisuuteen

Cleantech-toimialalla odotukset seuraavan vuoden aikana ovat myönteisemmät kuin muissa teollisuuden tai palvelualan pk-yrityksissä. Alalla uskotaan vahvimmin niin liikevaihdon, tuotannon, investointien, viennin arvon kuin innovaatioiden ja tuotteiden kehityspanostusten kasvuun. Nämä tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta cleantech-alan pk-yrityksien toimialaraportista. Se perustuu kevään 2015 Pk-yritysbarometrin yhteydessä tehtyihin kysymyksiin. Cleantechiin kuuluvat mm. uusiutuvan energian laitteet ja komponentit, kaikki