Kemira ja Altia sopimukseen Koskenkorvan tehtaan vedenkäsittelyn operoinnista

Kuvaoikeudet: Kemira Oy Kemira Operon ja Altia ovat sopineet Altian Koskenkorvan tehtaan vesilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon operoinnista ja käynnissäpidosta. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi laitosta, joiden toimintavarmuuden ja prosessien tehokkuuden kehittämiseen panostetaan lähivuosina. “Valitsimme Kemira Operonin kumppaniksemme vastaamaan vesilaitoksiemme operoinnista, koska voimme heidän osaamisensa avulla varmistaa ympäristölupaehtojen täyttymisen ja laitosten prosessien tehokkaan kehittämisen”, toteaa Antti Snellman, Altian Koskenkorvan