Mobiililla käsittelylaitteistolla kipsilevyjäte voidaan saattaa lähes 100%:sti takaisin kipsilevyteollisuuden käyttöön

Kipsijätteen käsittely on Suomessa uutta. Nyt Suomessa olevalla uudella mobiililla käsittelylaitteistolla ja -menetelmällä kipsilevyjäte voidaan kierrättää materiaalina lähes sataprosenttisesti takaisin kipsilevyteollisuuden uusioraaka-aineeksi. Kipsilevyjätteen erilliskeräys ja sen erilliskäsittely on erityisen tärkeää, sillä se on ainoa tapa toteuttaa kipsilevyjätteen hyötykäyttö. Mistään mitättömästä jätemäärästä ei kipsin osalta ole kyse, sillä Suomessa syntyy kipsilevyjätteitä arviolta 100 000 tonnia vuodessa.