HSY:n jätehuollon maksut muuttuvat vuoden 2015 alussa

Kiinteistöjen jätehuoltomaksut nousevat ensi vuoden alusta keskimäärin 1,2 prosenttia. Maksujen korotustarve johtuu sekä kuljetuskustannusten että yleisen hintatason noususta. Lasin keräysastioiden tyhjennyshinta alenee 15 % ja metallin 2 %. Tämän jälkeen sekä lasin että metallin tyhjennysmaksu on 6,21 € tyhjennystä kohden. Hintoja voidaan alentaa, koska vuonna 2015 vastuu pakkausjätteen vastaanoton ja käsittelyn kustannuksista siirtyy metallipakkausten valmistajille