Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: uusioparkki@victoriamedia.fi

Lindex vähensi muovikassien kulutusta entisestään One Bag Habit -aloitteen avulla

Lindex laajensi One Bag Habit -aloitteen kaikille markkinoilleen vuoden 2018 alusta alkaen, mikä on vähentänyt muovikassien kulutusta merkittävästi kaikissa muotiketjun myymälöissä. Vain noin 30 prosenttia Lindexin asiakkaista osti muovikassin viime vuoden aikana, ja yritys lahjoittaa nyt 594 000 euroa kestävään kehitykseen. ”One Bag Habit otettiin käyttöön kaikilla markkinoillamme viime vuonna ja on mahtavaa nähdä sen

Nestlé nopeuttaa toimia muovijätteen torjumiseksi

Nestlé on aloittanut toimintaohjelman ja julkistanut konkreettisia toimenpiteitä, joiden päämääränä on tehdä yrityksen kaikista pakkauksista kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä vuoteen 2025 mennessä. Nestlén näkemys on, että pakkausmateriaalien haittavaikutukset ympäristölle täytyy saada kuriin nopeasti. Painopiste on etenkin muovijätteen torjumisessa. ”Visio ja toimintaohjelma määrittävät sitoutumisemme ja lähestymistapamme etenkin muovipakkausjätteeseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi”, sanoo Nestlén pääjohtaja Mark Schneider. ”Myös yhteistyötä tarvitaan. Toimimme

Harjun Ekoteko – miljoonia muovipusseja pois luonnosta

Harjun biohajoavien pussien pakkauskone Teknisen alan maahantuonti- ja tukkuliike Kauppahuone Harju pakkaa jatkossa sähkö- ja lvi-tarvikkeensa muovipussien sijasta 100 % biohajoaviin Poly-Bi®-pusseihin. ”Viime vuonna siirryimme asteittain pakkaamaan sähkö- ja lvi-tarvikkeemme biopusseihin ja tavoitteena on lähivuosina korvata miljoonia muovipusseja pakkaamalla 95 % sähkö- ja lvi-tarvikkeistamme maatuviin pusseihin.”, kertoo Kauppahuone Harjun toimitusjohtaja Timo Harju. Poly-Bi® on täysin

Yhdyskuntajätteiden määrä ei ole kasvanut ja hyödyntäminen on korvannut kaatopaikkasijoittamisen

Vuonna 2017 yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä oli 2 744 655 tonnia. Määrä on pysynyt samalla tasolla kuin muutamana edellisenä vuonna. Yhdyskuntajätteiden sijoittamista kaatopaikoille on vähennetty voimakkaasti viime vuosina vallinneen suuntauksen mukaan. Vuonna 2017 enää noin prosentti yhdyskuntajätteestä sijoitettiin kaatopaikoille. Tilalle on tullut jätteiden hyödyntäminen: aiemmin kaatopaikalle sijoitetun jätteen hyödyntämisestä kilpailevat sekä energiantuotanto että materiaalina hyödyntäminen. Yhdyskuntajätteen energiana hyödyntäminen

HKScan luopuu mustasta pakkausmuovista Suomessa ja Ruotsissa vuoden 2019 loppuun mennessä

HKScan haluaa auttaa kuluttajia elämään maistuvampaa, mutta myös kestävämpää elämää. HKScanin ympäristövastuullisuuteen kuuluvat keskeisesti materiaalitehokkuus ja kierrätys. Seuraava tärkeä merkkipaalu HKScanin pakkauksissa on kierrätykseen sopimattoman mustan muovin korvaaminen muilla väreillä ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla materiaaleilla Suomessa ja Ruotsissa vuoden 2019 loppuun mennessä. Elintarviketeollisuus voi olla edistyksellisempi ja edetä rohkeasti kohti vastuullista materiaalienkäyttöä koko arvoketjussa.

:VÄITÖS: Jätteeksi luokittelun sääntelyn kehittäminen edistäisi kiertotaloutta

Materiaalien luokittelu jätteeksi voi usein toimia kierrätyksen rasitteena. Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava hallintotieteiden maisteri Topi Turusen väitöstutkimus osoittaa, että jäteperäisten materiaalien tehokasta hyödyntämistä voidaan edistää olennaisesti sääntelemällä siitä, milloin jäteperäisiä materiaaleja ei luokiteltaisi jätteeksi. Samalla pystytään vähentämään syntyvän jätteen määrää, tuotantoprosessien ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä edistämään kiertotalouteen siirtymisen tavoitetta. Jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena olisi helpompaa, kun normaalisti jätteeksi määriteltäviä

L&T antoi vapaaehtoisen muovisitoumuksen

Lassila & Tikanoja on antanut vapaaehtoisen muovisitoumuksen tukemaan Euroopan komission alkuvuodesta 2018 julkaisemaa muovistrategiaa ja samalla Suomen kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa. Sitoumuksessaan L&T sitoutuu kasvattamaan kotimaista muovinkierrätyskapasiteettia, laajentamaan muovinkeräystä sekä vähentämään muovin käyttöä ja suosimaan uusiomuovin käyttöä omassa toiminnassaan. Yhtiö on sitoutunut kasvattamaan kotimaista muovinkierrätyskapasiteettia investoimalla Merikarvian muovinkierrätyslaitoksellaan Suomen oloissa moderneimpaan jätemuovin käsittelyteknologiaan. Investoinnin myötä laitoksen

Thomas Cook -konserni luopuu 70 miljoonasta muovisesta kertakäyttötuotteesta vuoden 2019 aikana – tavoitteena muoviroskan vähentäminen

Thomas Cook Group, johon myös Tjäreborg kuuluu, haluaa vähentää mereen päätyvän muovijätteen määrää. Mereen päätyy päivittäin 8 miljoonaa muoviesinettä*. Roskaaminen tuhoaa meriympäristöä, ja lopulta jäte päätyy rannoille ympäri maailman. Yhtiön tänään julkistaman #noplaceforplastic-aloitteen tavoitteena on vähentää kertakäyttömuovin määrää 70 tonnia vuoden 2019 loppuun mennessä. Kertakäyttömuovin käytön vähentäminen on Thomas Cook -konsernin pitkäjänteisen #noplaceforplastic-aloitteen ensimmäinen vaihe.

Nestlé tehostaa toimia muovijätteen vähentämiseksi

Nestlé on allekirjoittanut The New Plastics Economy Global Commitment -sitoumuksen yhdessä lukuisten yritysten ja valtioiden kanssa Our Ocean Conference -tapahtumassa Indonesian Balilla. Global Commitment -ohjelman takana ovat Ellen MacArthurin nimeä kantava säätiö sekä Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UN Environment). Ohjelma kehittää kiertotalouden keinoja muovijätteen poistamiseksi. Global Commitment on merkittävä yhteishanke muovijätteen syntymisen ehkäisemiseksi. “Global Commitment on kiireellinen askel siirtymässä kohti kiertotaloutta”, Nestlén pääjohtaja Mark Schneider sanoo.

Ämmässuolla hyödynnetty yli miljoona tonnia biojätettä – rekkoihin lastattuna jonosta tulisi noin 500 kilometrin pituinen

HSY on käsitellyt jo yli miljoona tonnia biojätettä viimeisen 25 vuoden aikana. Ämmässuolla biojäte kompostoidaan ja osa mädätetään ja siitä saadaan biokaasua sekä kompostia. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on käsitellyt jo yli miljoona tonnia biojätettä viimeisen 25 vuoden aikana ekoteollisuuskeskuksessa Ämmässuolla. Biojätteen käsittely alkoi vuonna 1993, jolloin ensimmäiset biojätekuormat saapuivat Ämmässuolle. Miljoonas biojätetonni vastaanotettiin Ämmässuolla